Język angielski na co dzień

Dorastanie w dwujęzycznym środowisku wpływa na przyszłe zdolności językowe dziecka. Ułatwia naukę kolejnych języków oraz rozwija umiejętność abstrakcyjnego myślenia.
Dzieci uczą się języków obcych w naturalny sposób i bez wysiłku. Są w stanie przyswoić dwa lub trzy języki równocześnie pod warunkiem, że zapewni się im właściwy, żywy kontakt z każdym z nich.

Należy pamięć, że wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu może być traktowane tylko jako wczesny początek procesu nauki drugiego języka. Aby dzieci mogły osiągnąć wysoki poziom kompetencji w drugim języku – poziom  dwujęzyczności funkcjonalnej – edukacja dwujęzyczna musi być kontynuowana także w szkole.

W naszym przedszkolu traktujemy język angielski nie tylko jako środek komunikacji i ogólnego rozwoju poznawczego. Ma miejsce również formalna nauka drugiego języka. W każdej sali nauczyciel anglojęzyczny wraz z dziećmi organizuje kącik języka angielskiego, przygotowuje anglojęzyczny materiał edukacyjny.

W trakcie zajęć edukacyjnych, plastycznych, pobytu z dziećmi na spacerze, na placu zabaw, a także podczas wspólnych posiłków nauczyciel anglojęzyczny komunikuje się z dziećmi w języku angielskim. Dzieci uczą się przez doświadczenie, zabawę, a także poprzez wcielanie się w role, obserwację otoczenia. Śpiewają piosenki, deklamują wierszyki, liczą. Poznają znaczenie słów, zwrotów podczas różnorodnych gier i zabaw oraz poprzez kontakt z dwujęzycznym materiałem edukacyjnym.

 

!