OPŁATY

Wpisowe do przedszkola – 850 PLN
Jest to opłata bezzwrotna pobierana jednorazowo przy zapisie dziecka,
wpłacana przelewem na konto przedszkola.

Czesne za miesiąc – 850 PLN
Opłacane jest z góry przelewem na konto przedszkola do 5-ego dnia każdego miesiąca.

Stawka żywieniowa dzienna –  16,00 PLN
Zawiera: śniadanie, drugie śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek, napoje, owoce.
Opłata za wyżywienie płatna jest bezpośrednio do firmy cateringowej za pomocą aplikacji.


Zajęcia dodatkowe:

Wszystkie oferowane przez nas zajęcia wliczone są w cenę czesnego.

Opłaty dodatkowe:

Wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, muzeum, zoo, instytucji kulturowych itp … Organizowane również przy współudziale rodziców.

W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 18:00, płatność za każde pół godziny wynosi 30 zł.

NUMER KONTA

48 1050 1445 1000 0092 4603 8211
ING Bank Śląski
Nazwa: Przedszkole Niepubliczne Art-Child
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za jaki dokonano wpłaty.