Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

określający dzienną organizację pracy Przedszkola Art – Child

 

 

07.00 – 08.15 Poranne zabawy grupowe

08.15 – 08.30 Czynności higieniczne
08.30 – 09.00  Śniadanie

09.00 – 09.30 Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe
09.030 – 10.00 Zajęcia umuzykalniające

10:00-10:30 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z LEKTOREM,
KTÓRY RÓWNIEŻ PODCZAS CAŁEGO DNIA ROZMAWIA Z DZIEĆMI W JĘZYKU ANGIELSKIM

WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

10:30 – 11:00 ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO – PLASTYCZNE

11.00 – 11.15 Czynności higieniczne
11.15 – 11.30 Obiad I danie – Zupa

11:30 – 12.30 POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

12:30 – 12:45 Czynności higieniczne
12:45 – 13.00 Obiad – drugie danie

13.00 – 15.00 POOBIEDNIA SIESTA

15:00 – 15:15 Czynności higieniczne
15:15 – 15:30 Podwieczorek

15:30 – 17.00 Zajęcia artystyczno – umuzykalniające
17:00 – 18:00 Zabawa w kącikach tematycznych