Kadra

Zadaniem nauczyciela jest bycie przewodnikiem, który towarzyszy w naturalnym odkrywaniu dziecięcych predyspozycji i uzdolnień.
Wierzymy, że sposób, w jaki dzieciom przekazywane są podstawowe wartości ma wpływ na to, jakimi staną się w przyszłości uczniami, pracownikami, rodzicami, partnerami.

W pracy z dziećmi nauczyciele skupiają się na mocnych stronach i zdolnościach każdego dziecka. Starają się odkryć preferowane przez nie sposoby uczenia się. Świadomie dobierają metody i środki nauczania. Organizują przestrzeń edukacyjną w taki sposób, by odpowiadała indywidualnym potrzebom, a jednocześnie wspomagała rozwój grupy.

Nasi nauczyciele to osoby, dla których praca jest pasją. Doskonalą się zarówno poprzez studia podyplomowe jak i warsztaty. Wszyscy wychowawcy posiadają kwalifikacje do nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Systematycznie odbywają szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
Przedszkole stara się prowadzić politykę kadrową, mającą na celu długofalową współpracę z nauczycielami.