Muzyczne ćwiczenia logopedyczne

W czwartkowy dzień weszliśmy muzycznym krokiem. Uczyliśmy się rozpoznawać dźwięki wydobywane przez różne instrumenty. Naśladowaliśmy rytmy, a także tańczyliśmy do poznanych dotąd piosenek. Pomiędzy zajęciami z rytmiki do zabawy wpletliśmy zajęcia logopedyczne. Dziś stymulowaliśmy słuch fonemowy poprzez różne ćwiczenia mające na celu przygotować naszych przedszkolaków do słyszenia w przyszłości różnicy między głoskami i innymi cechami dystynktywmymi języka.

 

 

!