O przedszkolu

Art – Child jest przedszkolem wpisanym do Ewidencji Placówek Niepublicznych.
Realizujemy Podstawę Programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uwzględniającą Reformę Oświatową 2017.

Zapewniamy szereg zajęć:

  • zajęcia z zakresu podstawy programowej
  • podręczniki
  • zajęcia z języka angielskiego
  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia logopedyczne
  • dogoterapia
  • żywa lekcja przyrody
  • plastyczne, muzyczne, rytmiczne, gimnastyczne, naukę śpiewu oraz tańca.

Zajęcia prowadzone są również przez nauczyciela z Ukrainy.

Wszystkie zajęcia wliczone są w cenę czesnego. Brak dodatkowych opłat.


MONITORING
Sale w przedszkolu są monitorowane. Dzięki temu Rodzice w każdej chwili mogą zwrócić się do Dyrekcji z prośbą o obejrzenie zapisu z danego dnia.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Bieżące informacje na temat aktywności dziecka w przedszkolu
możecie Państwo śledzić za pomocą dziennika elektronicznego.
Dzięki dostępowi do realizowanych podczas zajęć treści, możecie Państwo śledzić edukacje swojego dziecka w każdym aspekcie.

KLIMATYZACJA
Pomieszczenia w Przedszkolu są klimatyzowane.

PLAC ZABAW
Przy budynku, w którym mieści się Przedszkole Art – Child znajduje się plac zabaw.

NAWILŻACZ I OCZYSZCZACZ POWIETRZA
Posiadamy również  oczyszczacz powietrza, który ulepsza jakość powietrza w naszych salach.

MIEJSCA POSTOJOWE
Do naszego Przedszkola prowadzi podjazd, na którym możecie Państwo zostawić samochód i bezpiecznie przyprowadzić dziecko.
Nie znajdujemy się bezpośrednio przy ruchliwej ulicy, co jest dodatkowym plusem naszej lokalizacji.

GODZINY OTWARCIA
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18:00.
Pracujemy 12 miesięcy w roku – nie mamy przerwy wakacyjnej.
Wyjątek stanowią święta i dni ustawowo wolne od pracy.
W Wigilię i  Sylwestra przedszkole jest otwarte  do godz. 13:00.

Podczas tzw. długich weekendów przedszkole jest nieczynne.
W roku szkolnym 2023/2024 będą to dni:
02.05.2024r (czwartek)
31.05.2024r (piątek)
16.08.2024r (piątek)

W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 18:00, płatność za każde rozpoczęte pół godziny wynosi 50 zł.

Do grona naszych przedszkolaków zapraszamy dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.
Przypominamy, że 6-letnie dziecko ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie do szkoły.

Rodziców dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapraszamy do kontaktu z Dyrektorem:
Katarzyna Fołtyn
tel. 533 077 107
e-mail: sekretariat@art-child.pl

Posiadamy dwie grupy liczące po 15 dzieci.
Dzięki temu proces adaptacji przebiega dużo delikatniej.

Art – Child jest prywatnym, KAMERALNYM przedszkolem z językiem angielskim na co dzień.
Naszym celem jest realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego połączona z nauką języka angielskiego.
Gwarantujemy dzieciom i ich rodzicom profesjonale kształcenie oraz rozwijanie umiejętności dziecka pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Angielski jest językiem, którym nauczyciele porozumiewają się z dziećmi podczas codziennych czynności. Nasze zajęcia prowadzimy w oparciu o programy dopuszczone do użytku przez MEN i programy autorskie.  Zajęcia językowe w naszym przedszkolu trwają przez cały dzień. Składają się z piosenek, rymowanek, gier językowych, aktywności plastycznej oraz zabaw ruchowych i tanecznych.

Oferujemy miłą, ciepłą atmosferę. Zależy nam aby dzieci nie mogły doczekać się kolejnego dnia w naszym Przedszkolu.

!