Liczymy babki z piasku

Dziś będziemy rozwijać naszą umiejętność dodawania i odejmowania oraz aktywność twórczą. Nauczyciel wypowie dowolne przymiotniki, a dzieci będą miały za zadanie podać nazwy rzeczy (roślin, zwierząt), które posiadają wymienioną cechę. Podczas trwania ćwiczeń oddechowo- fonacyjnych zaśpiewamy głoskę “o” na melodię znanej nam piosenki. Wypowiemy tę głoskę jak najdłużej na jednym wydechu, by na sam koniec wypowiedzieć na przemian głoski “o”, “a”. Udamy się do piaskownicy znajdującej się na placu zabaw i będziemy robić babki z piasku, a następnie dodawać je i odejmować zgodnie z poleceniami nauczyciela. Podczas zabawy twórczej, uspokajającej przeobrazimy się w motyle i zgodnie z opowiadaniem czytanym na głos będziemy wykonywać dane czynności. W trakcie trwania zabawy pt. “Ślepe zaufanie” dzieci dobiorą się parami, jedno z nich zamknie oczy, a drugie będzie prowadzić je powoli po sali. Potem nastąpi zmiana ról. Wykonamy rybkę odrysowując nasze dłonie na kartce z kolorowego bloku technicznego, ozdobimy ją łuskami za pomocą farb.

 

 

!