Podajmy sobie ręce

Dziś będziemy rozwijać nasze umiejętności wokalne oraz sprawność fizyczną. Zajęcia rozpoczniemy zabawą zatytułowaną “O którym koledze mówię?”. Nauczyciel omówi wygląd wybranego dziecka nie podając jego imienia. Dzieci spróbują odgadnąć, o kim jest mowa. Następnie chętne dzieci omówią wygląd kogoś, a pozostałe osoby będą odgadywać, o kogo chodzi. Podczas ćwiczeń orientacji przestrzennej będziemy poruszać się w rozsypce, zgodnie ze zróżnicowanym akompaniamentem tworząc odpowiednią ilość rzędów w zależności od słyszanego sygnału. Zaśpiewamy piosenkę pt. “Podajmy sobie ręce” i porozmawiamy na temat jej treści. Na sam koniec zatańczymy do jej rytmu dobierając się w odpowiednich momentach parami oraz podskakując wysoko, by podczas kolejnych refrenów zmienić partnerów w tańcu. Odbędą się również ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem kolorowych szarf i woreczków z grochem. Wypełnimy karty pracy związane z tematem zajęć.