Zabawy z piłką

Celem dzisiejszych zajęć będzie rozwijanie orientacji przestrzennej, umiejętności liczenia oraz rozwijanie mowy. Dzieci będą stać w kole, a nauczyciel w środku koła wraz z piłką. Nauczyciele kolejno będzie rzucał piłką do dzieci, podając nazwy dowolnych kolorów. Dzieci będą łapać piłkę, potem będą ją odrzucać podając nazwę jakiegoś przedmiotu, rośliny lub zwierzątka występującego w tym kolorze. Piłki nie można łapać, kiedy nauczyciel wymieni kolor czarny, ponieważ wtedy “piłka parzy”. Wykonamy ćwiczenia logopedyczne – “Skacząca piłka”. W zabawie ruchowej z elementem podskoku dzieci będą naśladować odbicia malej piłki – skacząc na palcach, a potem dużej piłki – skacząc na całych stopach. Wykonamy pracę plastyczną – kaktus.

 

 

!