Budujemy dom

Celem ogólnym dzisiejszych zajęć będzie porównywanie liczebności zbiorów oraz rozwijanie sprawności manualnej. Zajęcia rozpoczniemy od ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. Będziemy składać w całość pocięte części widokówek przedstawiających różne miasta znajdujące się w Polsce. Wykonamy ćwiczenie matematyczne „Domy i domki” porównując przy tym liczebność zbiorów. W zabawie ruchowej „O jeden więcej” dzieci będą poruszać się po sali przy dźwiękach nagrania skocznej melodii. Podczas przerwy w grze dzieci ustawią się w kółeczkach liczących tyle osób, żeby ich liczba była o jeden większa niż liczba krążków na kartoniku pokazywanym przez nauczyciela. Nauczmy się również rymowanki pt: „Kto Ty jesteś”?