W sklepie muzycznym

Na dzisiejszych zajęciach będziemy rozwijać u dzieci umiejętność liczenia oraz ich mowę. Porozmawiamy na temat sklepu muzycznego oraz instrumentów, jakie można tam kupić.Przeobrazimy się w sprzedawców i klientów takiego sklepu w zabawie. Policzymy instrumenty na półkach oraz kartony z nutkami ( cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka). Posegregujemy kolorowe kartoniki z nutkami według kolorów. Podczas zabawy muzyczno- ruchowej “Jestem muzykantem” zatańczymy przy nagraniu skocznej melodii, by następnie naśladować grę na instrumencie, którego obrazek pokazał nauczyciel.