Miłośnicy przyrody

Celem dzisiejszych zajęć będzie rozwijanie sprawności manualnej i fizycznej. Będziemy dzielić na sylaby nazwy przedmiotów przygotowanych przez nauczyciela. Dzieci kolejno będą wybierać przedmiot i samodzielnie lub z pomocą nauczyciela będą dzielić rytmicznie jego nazwę. Porozmawiamy na temat drzew, kończąc zdanie: „Dbam o drzewa, bo…”. Wyjaśnimy sobie, że dzięki zielonemu barwnikowi znajdującemu się w liściach, drzewa wydzielają tlen, którym oddychają ludzie i zwierzęta. Porozmawiamy na temat korzyści jakie dają drzewa ludziom oraz zwierzętom.