Zwierzęta z wiejskiego podwórka

Na dzisiejszych zajęciach poznamy zwierzęta z wiejskiego podwórka rozwijając przy tym swoją sprawność fizyczną, mowę. Obejrzymy zdjęcia zwierząt z zagrody wiejskiej i podzielimy ich nazwy rytmicznie na sylaby. Pojawią się ćwiczenia oddechowe oraz zabawy ruchowe polegające na naśladowaniu ruchów i głosów zwierząt. Poznamy wiersz H. Bechlerowej pt.” Psotna świnka” i omówimy wspólnie jego treść. Wyjaśnimy sobie, dlaczego hodujemy krowy i co one nam dają. Podczas ćwiczeń pantomimicznych będziemy naśladować picie mleka. Nauczymy się nowej piosenki o tematyce wielkanocnej zatytułowanej „ Pisanki, kraszanki”. Stworzymy ozdoby wielkanocne.