Jestem duży, byłem mały.

Na dzisiejszych zajęciach będziemy rozwijać swoją sprawność manualną oraz fizyczną, a także poznamy pory dnia. Opowiemy sobie, co każdy z nas robi rano, w południe oraz wieczorem przy zabawie z piłką w kręgu. Podczas zabaw ruchowych będziemy maszerować trójkami, podskakiwać obunóż, siedzieć prosto, rozciągać się. Nauczyciel wyznaczy trasę do przebiegnięcia przez dzieci, a następnie odmierzy im czas stoperem. Poda wyniki, a dzieci określą kto przebiegł ją najszybciej, a kto najwolniej. W drugiej rundzie tej zabawy dzieci będą miały za zadanie zbudować z klocków wieże. Posłuchają wiersza Doroty Gellner pt. “Jestem duży”, odpowiedzą na pytania do jego treści. Ułożą chronologicznie obrazki niemowlęcia, dziecka 3- letniego i nastolatka według wieku. Stojąc w rozsypce zilustrują ruchowo ten wiersz. Na zakończenie zajęć narysują siebie jako dorosłe osoby i ozdobią rysunek.